TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU SUSȚINEREA EXAMENULUI SAU A CONCURSULUI DE DOBÂNDIRE A CALITĂȚII DE NOTAR STAGIAR PENTRU ANUL 2020 APROBATE PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI UNINII NR.43/28.05.2020 ACTUALIZATE CU PROPUNERILE ȘI OBSERVAȚIILE MENȚIONATE ÎN AVIZUL MINISTERULUI JUSTIȚIEI NR.13/11/57494/2017/01.07.2020 ȘI ADRESA NR.12/11/57494/2017/01.07.2020 A MINISTERULUI JUSTIȚIEI PRIN CARE ACESTA ȘI-A EXPRIMAT AVIZUL CU PROPUNERI ȘI OBSERVAȚII ÎN LEGĂTURĂ CU TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA SUS MENȚIONATE PENTRU ANUL 2020

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL-CONCURSUL DE NOTAR STAGIAR