HOTĂRÂREA CONSILIULUI UNIUNII NR. 52/10.09.2021 PRIVIND MENȚINEREA PENTRU ANUL 2021 A TEMATICII ȘI A BIBLIOGRAFIEI PENTRU EXAMENUL SAU CONCURSUL DE DOBÂNDIRE A CALITĂȚII DE NOTAR STAGIAR APROBATE PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI UNINII NR.81/13.10.2017, MENȚINUTE PRIN HOTARÂRILE CONSILIULUI UNIUNII NR. 81/24.05.2018, NR. 16/22.04.2019 ȘI NR. 43/28.05.2020 ȘI AVIZUL MINISTERULUI JUSTITIEI NR. 16/57494/2017/16.09.2021

DESCHIDE AICI Hotararea nr. 52 din 10.09.2021 a Consiliului Uniunii referitoare la mentinerea tematicii si a bibliografiei ai Avizul Ministerului Justitiei in legatura cu mentinerea tematicii