Curs on-line de pregătire pentru viitorii candidați la concursul/examenul de dobândire a calității de notar stagiar

Anunt cursuri de pregatire NS 2020 – seria a IIa