Situație centralizată dosare admise examen definitivat

situație centralizată a notarilor stagiari ale căror cereri de înscriere la examenul de definitivat au fost admise