Anexa nr. 9 – Lista cu rezultatele finale ale examenului de definitivat

pentru vizualizare dați click aici Anexa nr. 9 – Lista cu rezultatele finale ale examenului de definitivat