Situație centralizată dosare admise examen definitivat

situație centralizată a notarilor stagiari ale căror cereri de înscriere la examenul de definitivat au fost admise

anunț cu privire la ora si locul desfasurarii examenului de definitivat

anunț examen definitivat

Lista unităților sanitare și a Cabinetelor psihologice acreditate

lista unități sanitare

Curs on-line de pregătire pentru viitorii candidați la concursul/examenul de dobândire a calității de notar stagiar

Anunt cursuri de pregatire NS 2020 – seria a IIa

ANUNT, EXAMEN DEFINITIVAT – (DATA SI NUMARUL DE LOCURI)

anunț, nr.locuri definitivat

Certificat medical, Aviz psihologic pentru inscrierea la examen

certificat medical, aviz psihologic definitivat, 6 ani vechime

Certificat medical, Aviz psihologic pentru inscrierea la examen

certificat medical, aviz psihologic

ANUNT, Examen notar stagiari – (data si numarul de locuri)

anunt, lista locuri

Tematica și bibliografia cu caracter teoretic și practic pentru examenul de definitivat și pentru concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică aprobate prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr.41/28.05.2020 avizată cu propuneri și observații de Ministerul Justiției prin adresa nr.3/45428/2020/01.07.2020 și adresa nr.3/45428/2020/01.07.2020 a Ministerului Justiției prin care acesta și-a exprimat avizul cu propuneri și observații în legătură cu tematica și bibliografia sus menționate

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVAT ȘI PENTRU CONCURSUL PENTRU PERSOANELE CARE AU CEL PUȚIN 6 ANI VECHIME

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU SUSȚINEREA EXAMENULUI SAU A CONCURSULUI DE DOBÂNDIRE A CALITĂȚII DE NOTAR STAGIAR PENTRU ANUL 2020 APROBATE PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI UNINII NR.43/28.05.2020 ACTUALIZATE CU PROPUNERILE ȘI OBSERVAȚIILE MENȚIONATE ÎN AVIZUL MINISTERULUI JUSTIȚIEI NR.13/11/57494/2017/01.07.2020 ȘI ADRESA NR.12/11/57494/2017/01.07.2020 A MINISTERULUI JUSTIȚIEI PRIN CARE ACESTA ȘI-A EXPRIMAT AVIZUL CU PROPUNERI ȘI OBSERVAȚII ÎN LEGĂTURĂ CU TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA SUS MENȚIONATE PENTRU ANUL 2020

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL-CONCURSUL DE NOTAR STAGIAR