Anunț privind noi măsuri covid pentru candidații la concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale care se va organiza în data de 26 noiembrie 2021

pentru vizualizare click pe descriere Anunt INR anunt candidati masuri Covid.

Anunț privind aprobarea modificării datei de susținere a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale, din ziua de 25 octombrie 2021, în ziua de 26 noiembrie 2021

*) click pe descriere pentru a vizualiza documentul in format electronic (.pdf) apoi apasă aici ANUNȚ data concursului de schimbare de sedii – 26 NOIEMBRIE 2021

Anunț privind măsuri covid pentru candidații la concursul de schimbare a sediilor birourilor notariale care se va organiza în data de 25 octombrie 2021.

INR-anunt-candidati-masuri-Covid *) click pe descriere pentru a vizualiza documentul in format electronic (.pdf)

Anunț privind stabilirea datei examenului/concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar – 2021 si Lista posturilor pentru care se organizează examenul/concursul

*) click pe descriere pentru a vizualiza documentul in format electronic (.pdf) apoi apasă aici Anunț privind stabilirea datei examenului sau concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar. Lista posturilor pentru care se organizează examenul sau concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar, care se va organiza în ziua de 21 ianuarie 2022.

Lista posturilor vacante destinate schimbărilor de sedii

*) click pe descriere pentru a vizualiza documentul in format electronic (.pdf) Lista locurilor vacante pentru concursul de schimbare de sedii prevazute in OMJ nr. 4300-C-24.08.2021 ordinul-4300-c-2021-m-of-847-din-06-sep-2021

Anunț privind data desfășurării concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale

*) click pe descriere pentru a vizualiza documentul in format electronic (.pdf) ANUNT privind DATA SI LISTA LOCURILOR VACANTE PENTRU CONCURSUL DE SCHIMNARE DE SEDII

Lista unităților sanitare și a Cabinetelor psihologice acreditate

lista unități sanitare

Certificat medical, Aviz psihologic pentru inscrierea la examen

certificat medical, aviz psihologic definitivat, 6 ani vechime

Certificat medical, Aviz psihologic pentru inscrierea la examen

certificat medical, aviz psihologic

Tematica și bibliografia cu caracter teoretic și practic pentru examenul de definitivat și pentru concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică aprobate prin Hotărârea Consiliului Uniunii nr.41/28.05.2020 avizată cu propuneri și observații de Ministerul Justiției prin adresa nr.3/45428/2020/01.07.2020 și adresa nr.3/45428/2020/01.07.2020 a Ministerului Justiției prin care acesta și-a exprimat avizul cu propuneri și observații în legătură cu tematica și bibliografia sus menționate

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE DEFINITIVAT ȘI PENTRU CONCURSUL PENTRU PERSOANELE CARE AU CEL PUȚIN 6 ANI VECHIME