PROTOCOALE DE COLABORARE cu unitățile sanitare și cabinetele psihologice acreditate

*) click pe descriere pentru a vizualiza documentul in format electronic (.pdf) / apoi deschide aici:Lista unităților sanitare și a cabinetelor psihologice acreditate cu care s-au încheiat protocoale de colaborare PROTOCOL de colaborare cu Spitalul Judetean de Urgență Alba Iulia Precizare: Pentru obținerea certificatului medical necesar întocmirii dosarului de înscriere la examen /concurs, eliberat de […]

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivat şi a concursului de admitere în funcţia de notar public

*) click pe descriere / apoi accesați link-ul pentru a vizualiza documentul in format electronic (.pdf)REGULAMENT din 16 aprilie 2014 pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivat şi a concursului de admitere în funcţia de notar public

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA EXAMENULUI DE DEFINITIVAT ȘI A CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN FUNCȚIA DE NOTAR PUBLIC

*) click pe descriere Tematica si bibliografia cu caracter teoretic pentru examenul de definitivat destinat notarilor stagiari care vor promova examenul pe posturile prevăzute în Ordinul ministrului justiției de actualizare nr.1941/C/23.05.2018, modificat prin Ordinul ministrului justiției nr. 30/C/03.01.2019 au fost aprobate prin Hotararea Consiliului Uniunii nr.27/26.05.2016, mentinute prin Hotararile Consiliului Uniunii nr.35/31.05.2017, nr.80/24.05.2018 și nr.115/28.11.2018. […]