PROTOCOALE DE COLABORARE cu unitățile sanitare și cabinetele psihologice acreditate

*) click pe descriere pentru a vizualiza documentul in format electronic (.pdf) / apoi deschide aici:Lista unităților sanitare și a cabinetelor psihologice acreditate cu care s-au încheiat protocoale de colaborare PROTOCOL de colaborare cu Spitalul Judetean de Urgență Alba Iulia Precizare: Pentru obținerea certificatului medical necesar întocmirii dosarului de înscriere la examen /concurs, eliberat de […]

O.M.J. nr. 1619/C/2017 de modificare și completare a Regulamentului pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivat şi a concursului de admitere în funcţia de notar public

*) click pe descriere pentru a vizualiza documentul in format electronic (.pdf) / apoi accesați link-urile Ordinul MJ 1619-C-2017 privind modificarea şi completarea Regulamentului rectificarea O.M.J. nr. 1619-C-2017

Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivat şi a concursului de admitere în funcţia de notar public

*) click pe descriere / apoi accesați link-ul pentru a vizualiza documentul in format electronic (.pdf)Regulamentul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de definitivat şi a concursului de admitere în funcţia de notar public.

TEMATICA ȘI BIBLIOGRAFIA EXAMENULUI DE DEFINITIVAT ȘI A CONCURSULUI DE ADMITERE ÎN FUNCȚIA DE NOTAR PUBLIC

mentinerea pentru anul 2018 a tematicii si a bibliografiei avizată în anul 2016, pentru examenul de definitivat, și pentru concursul de admitere în funcția de notar public pentru persoanele cu cel puțin 6 ani vechime în funcții de specialitate juridică avizul favorabil al Ministerului Justiției privind menținerea pentru anul 2017 a tematicii și a bibliografiei […]