Legislație

 

Normele tehnice și metodologice de aplicare a Legii nr. 589/2004 privind regimul juridic al activității electronice notariale

Normele metodologice de aplicare a Legii arhivelor naționale 16/1996, aprobate prin Ordinul ministrului administrației și internelor 137/2013

Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine

rectificarea O.M.J. nr. 1619-C-2017

  • Regulamente aprobate prin Hotărâri ale Consiliul Uniunii Naționale a Notarilor Publici din România:
  • Regulament din 9 mai 2017 de organizare si desfasurare a concursului de schimbare a sediilor birourilor notariale -m-of-380-din-22-mai-2017

    Hotărârea U.N.N.P.R. nr. 75/06.08.2013 de aprobare a Regulamentului privind metodologia de aplicare a apostilei și supralegalizării de către Camerele Notarilor Publici

    Hotărârea U.N.N.P.R. nr. 73/06.08.2013 privind Serviciul de arhivă al Camerei Notarilor Publici

    Hotărârea U.N.N.P.R. nr. 79/18.07.2014 pentru modificarea și completarea Regulamentului privind procedura de organizare și desfășurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar, aprobat prin Hotărârea U.N.N.P.R. nr. 72/2013

    Regulamentul privind procedura de organizare și desfășurare a examenului sau concursului pentru dobândirea calității de notar stagiar, aprobat prin Hotărârea U.N.N.P.R. nr. 72/2013, forma consolidată și actualizată