GDPR , Politica cookies

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE PRELUCRATE
DE CAMERA NOTARILOR PUBLICI ALBA IULIA

Vă informăm că, începând cu data de 25 mai 2018, sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor).
Camera Notarilor Publici Alba Iulia prin intermediul compartimentelor Relații cu publicul și Secretariat prelucrează date cu caracter personal, colectate direct de la dumneavoastră, prin mijloace manuale și automatizate.
Pentru înregistrarea cererilor trebuie să furnizați datele cu caracter personal, acestea fiind colectate cu scopul identificării solicitantului și a calității acestuia în vederea soluționării cererii. Datele colectate nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu acest scop și sunt păstrate pe o perioadă determinată în conformitate cu legile în vigoare.
Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Camera Notarilor Publici Alba Iulia, în calitate de operator de date cu caracter personal, și sunt comunicate numai următorilor destinatari: notarilor publici, autoritatea judecătorească, organe de urmărire penală, autorității publice sau alte instituții abilitate de lege să solicite informații.
Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiați de dreptul de acces, la rectificare, la stergere datelor, la restricționarea prelucrării, la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și de dreptul de a nu fi supus unei proces individual automatizat.

Totodată, aveți posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, București, România.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă transmisă la sediul instituției Alba Iulia, Bd. Ferdinand I, nr. 38A, județul Alba; la adresa cnpalbaiulia@cnpalbaiulia.ro sau telefonic la numărul 0258806221.

Politica Cookies