Anexa nr. 9 – Lista cu rezultatele finale ale examenului de definitivat

pentru vizualizare dați click aici Anexa nr. 9 – Lista cu rezultatele finale ale examenului de definitivat

Anexa nr.7A – Lista cu rezultatele contestațiilor la examen

pentru vizualizare accesați link-ul Anexa nr.7A – Lista cu rezultatele contestațiilor la examen

Anunț privind stabilirea orei și a locului desfășurării examenului de definitivat, organizat în zilele de 4 și 6 mai 2022

click pe descriere apoi apasă aici ORA și LOCUL desfășurării examenului de definitivat

Situația centralizată a notarilor stagiari ale căror cereri de înscriere la examenul de definitivat din zilele de 4 și 6 mai 2022 au fost admise

click pe descriere apoi deschide aici Situatie centralizata

Lista actualizata a unităților sanitare si a cabinetelor psihologice acreditate potrivit legii, cu care Camerele Notarilor Publici au încheiat protocoale de colaborare in vederea eliberării certificatelor medicale si a avizelor psihologice necesare înscrierii la examen/concurs

click pe descriere apoi apasa aici Lista actualizata a unităților sanitare si a cabinetelor psihologice acreditate potrivit legii, cu care Camerele Notarilor Publici au încheiat protocoale de colaborare in vederea eliberării certificatelor medicale si a avizelor psihologice necesare înscrierii la examen/concurs

HOTĂRÂREA CONSILIULUI UNIUNII NR. 52/10.09.2021 PRIVIND MENȚINEREA PENTRU ANUL 2021 A TEMATICII ȘI A BIBLIOGRAFIEI PENTRU EXAMENUL SAU CONCURSUL DE DOBÂNDIRE A CALITĂȚII DE NOTAR STAGIAR APROBATE PRIN HOTĂRÂREA CONSILIULUI UNINII NR.81/13.10.2017, MENȚINUTE PRIN HOTARÂRILE CONSILIULUI UNIUNII NR. 81/24.05.2018, NR. 16/22.04.2019 ȘI NR. 43/28.05.2020 ȘI AVIZUL MINISTERULUI JUSTITIEI NR. 16/57494/2017/16.09.2021

DESCHIDE AICI Hotararea nr. 52 din 10.09.2021 a Consiliului Uniunii referitoare la mentinerea tematicii si a bibliografiei ai Avizul Ministerului Justitiei in legatura cu mentinerea tematicii

ANUNȚ privind DATA examenului de definitivat, TAXA DE ÎNSCRIERE și LISTA POSTURILOR VACANTE

click pe descriere apoi deschide aici Anunt privind taxa, perioada de înscriere la examenul de definitivat, organizat in zilele de 4 si 6 mai 2022 și lista locurilor vacante de notar public destinate notarilor stagiari care vor promova examenul de definitivat pentru anul 2021.

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE PRELUCRATE DE CAMERA NOTARILOR PUBLICI ALBA IULIA Vă informăm că, începând cu data de 25 mai 2018, sunt aplicabile prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a […]