ARHIVĂ

Din iniţiativa Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România, Ministrul Justiţiei a emis Ordinul nr. 1758/2004, prin efectul căruia baza de date în materie succesorală a fost întregită prin preluarea de la judecătorii a arhivei succesorale din perioada 1953 – 1995, prevedere ce a fost dusă la îndeplinire.

Luând în considerare experienţa pozitivă a preluării şi gestionării arhivei succesorale a fostelor Notariate de Stat de către Camerele Notarilor Publici, precum şi necesitatea asigurării integrităţii Fondului arhivistic al fostelor Notariate de Stat, în data de 14.03.2007, s-a încheiat un Protocol între Ministerul Justiţiei şi Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România, în care s-a stabilit ca în termen de 5 ani de la data intrării în vigoare a prezentului Protocol, arhiva de acte autentice a fostelor  Notariate de Stat aflată în păstrarea  judecătorilor să fie preluată în custodie, la solicitarea Camerelor Notarilor Publici.

 

(deschide aici) TABEL FONDURI ARHIVISTICE actualizat la 18 august 2022

 

Conform art.138 alin.1 din Regulamentul de aplicarea a Legii notarilor publici și a activității notariale nr.36/1995 aprobat prin Ordinul Ministerului Justiției nr.2333/C/24.07.2013 și art.77 alin.2 din Regulamentul privind serviciul de arhivă al Camerei Notarilor Publici aprobat prin Hotărârea președintelui Uniunii nr. 73/06.08.2013, orice informații cu privire la actele notariale se vor elibera doar părților din act, succesorilor acestora, reprezentanților acestora, precum și acelor persoane fizice sau juridice ce prezintă un drept sau un interes legitim.

Dovada se face prin prezentarea înscrisurilor doveditoare, cu respectarea legislație în vigoare.

Termenul maxim de răspuns este de 30 zile de la data înregistrării cererii în evidențele Camerei.

Termenul de valabilitate al copiilor legalizate sau al copiilor certificate eliberate din arhivă este de 6 luni.

 

Pentru informații referitoare la eliberarea documentelor în regim de urgență deschide aici: Decizia Colegiului Director al Camerei Notarilor Publici Alba Iulia nr. 68/05.10.2013 privind eliberarea copiilor din arhivă în REGIM DE URGENȚĂ

 

Programul cu publicul la oricare din sediile Camerei Notarilor Publici Alba Iulia este :

LUNI – VINERI de la ora 9:00 – 15:00.

SEDIUL ADRESA CONTACT
PRINCIPAL ALBA IULIA, B.DUL FERDINAND I NR. 38A, JUD.ALBA 0258/806.221;      0258/810.401
SECUNDAR DEVA, ALEEA PARCULUI NR.3, JUD.HUNEDOARA 0254/230.731
SECUNDAR SIBIU, STR. MATEI MILLO NR. 21, JUD.SIBIU 0269/216.225;      0269/234.225

 

Achitarea tarifelor se poate face:

  • în numerar la unul din sediile Camerei Notarilor Publici Alba Iulia unde se înregistrează cererea;
  • prin ordin de plată, cu mențiunea serviciului solicitat, în contul: Camerei Notarilor Publici Alba Iulia, deschis la Banca Transilvania Alba Iulia, agenția Cetate, IBAN: RO26 BTRL 0010 1202 I610 45XX (urmând a fi atașat cererii o copie a acestui ordin vizat de bancă).