Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare- forma aplicabilă la 09.02.2017

Legea nr. 7 din 13 martie 1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare – forma-sintetica-pentru-data-2017-02-09