Reprezentantul Camerei Notarilor Publici Alba Iulia în relaţia cu mass-media

Reprezentantul Camerei Notarilor Publici Alba Iulia în relaţia cu mass-media este domnul notar public DOŢIU DAN ADRIAN, având următoarele numere de telefon de contact:

  • 0258/812.134
  • 0744/87.99.55